- Sova Electronics

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Návod na použití relace vzdálené správy


Pro započetí relace vzdálené správy je zapotřebí vyoknat následující úkony:

1. Navázání spojení

Nej
prve navštívíme stránku podpory zde.

2. Použití pozvánkového kódu

Do pole Invitation code vyplníme operátorem zadaný kód a clickneme na Join.


3. Bezpečnostní potvrzení I.

V závislosti na bezpečnostním nastavení prohlížeče budete vyzvání k potvrzení spuštění aplikace vzdálené správy, klikněte na Spustit.


4. Bezpečnostní potvrzení II.

V závislosti na bezpečnostním nastavení systému můžete být vyzvání Nástrojem řízení uživatelských účtů k povolení zvýšení oprávnění aplikace vzdálené správy, klikněte na Ano.


5. Spuštění relace vzdálené správy

Nyní je relace spuštěna. Po jejím ukončení je možné aplikaci vzdálené správy smazat, není opakovatelně použitelná.

Řešení problémů

V závislosti na verzi a konfiguraci Vašeho systému a prohlížeče se mohou výše uvedené dialogy samozřejmě lišit.

V bodě 3. může při restriktivním nastavení bezpečnosti prohlížeče nastat situace, kdy není povoleno spuštění aplikace vzdálené správy přímo z prohlížeče. V takovém případě je nabídnuta možnost aplikaci uložit na disk. Aplikaci uložte do složky Stažené soubory
a pomocí Průzkumníka aplikaci z této složky spusťte ručně. Pokračujte krokem 4.


Remote support session howto


How to start a remote support session:

1. Establishing connection

First visit  support web page here
.

2. Use invitation code

Fill the provided Invitation code to relevant field and press Join.


3. Security confirmation I.

Depending on a security settings of your internet browser you will be asked for confirmation of starting remote control  application. Click on Run


4. Security confirmation
II.
Depending on a security settings of your operating system and internet browser you will be asked for confirmation of user rights elevation from User account control tool. Click Yes.


5. Running remote control session

Remote control session is now started. In the end, you can delete/close remote control application. Its not reusable.

Troubleshooting.

Depending on your operating system and internet browser version and security settings previous dialog windows can be different. Follow operator
's instructions.

In step 3, when restrictive policy of operating system is applied, running remote control application directly from internet browser could be denied.
In this case it will be provided a possibility of downloading remote control application to disk. Save it to the Downloads folder and start it with file Explorer by doubleclicking on it. Follow step 4.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky